A verseny leírása

A Mathematique Sans Frontières 1989-ben Franciaországból indult, majd Németország, Olaszország, Svájc után 1993-94-ben már 14 ország 45000 középiskolás diákja között 500 magyar tanuló is részt vett az erőpróbán. Manapság közel 40 országban közel egyidőben rendezik meg a versenyt, minden országban ugyanazzal a feladatsorral (természetesen a saját anyanyelvükre fordítva).

A vetélkedő osztályok közötti: 14-15 éves diákokból álló osztályok mérik össze erejüket. Ez jó alkalmat biztosít az együttes munka, kollektív erőfeszítés örömének megismerésére.

A feladatok között van gondolkodtatóbb a matematikából tehetségesebbek számára, de az elsősorban kézügyességgel rendelkezők is választhatnak megoldásra váró feladatot, hiszen sok gyakorlati jellegű példa is szerepel, sőt van egy, amely több - választható - idegen nyelven kerül megfogalmazásra és a megoldást is ezen a nyelven kell megadni, így a nyelvből tehetségesebbek is találnak maguknak megfelelő munkát.

A feladatok érdekesek, gyakorlati problémákhoz kapcsolódóak, a feladatok szövegezése az iskolai megfogalmazástól kissé eltérő. Minden évben van néhány tudománytörténeti érdekesség, melyek szövege valamilyen új ismerettel gyarapítja a résztvevők tudását.

A versenyt minden évben megelőzi egy úgynevezett próbaforduló, amely az osztályok megmérettetésre való felkészülését szolgálja, tétje ennek még nincs. Ezen próbálhatják ki a tanulók a munka megszervezésének, lebonyolításának nem is olyan könnyű formáját. Feladatanyaga hasonló erősségű, mint a versenyé.

A versenyen minden osztályban egy nem matematika szakos tanár felügyel.

A verseny célkitűzései:

· felkelteni a matematika iránti érdeklődést,

· a csoportmunka megszerettetése,

· mindenki bevonása a közös munkába,

· a kezdeményező készség serkentése,

· az idegen nyelvek használata.

A verseny segít lebontani a határokat

· a különböző nemzetek diákjai között,

· a matematika és a matematika iránt ellenszenvet érzők között,

· a matematika és az idegen nyelvek között,

· a diákok között.

A "Matematika Határok Nélkül" fő célja közelebb hozni a diákokat a matematikához és egymáshoz, és nem a verseny jelleget erősíteni.

A versenyt Magyarországon a középiskolák 9. évfolyama számára az alábbi két kategóriában hirdetjük meg :

  • I. kategória: a matematikát több, mint 4 órában, vagy legalább egy éve együtt tanulók
  • II. kategória: a matematikát legfeljebb 4 órában és kevesebb, mint egy éve együtt tanulók.

A vetélkedőt Magyarországon a Matematika Határok Nélkül Alapítvány szervezi. A szervezést, a lebonyolítást, a felügyeletet, a javítást önkéntes alapon tanárok végzik fizetés és tiszteletdíj nélkül a szabadidejük terhére.