Szabályok

Munkaidő: 90 perc

Engedélyezett és javasolt segédeszközök:vonalzó, körző, számológép, szögmérő, szótárak, olló, ragasztó, piszkozat papír, tűzőgép, átütő papír, mm papír, cérna, atlasz, 13 db A4-es lap válaszlapnak.

A forduló lefolyása: Minden osztály a saját iskolájában, de idegen tanár felügyelete alatt versenyez. Kérjük, hogy olyan teremben rendezzék meg a versenyt, mely alkalmas a csoportmunkára. A felszerelésnek a verseny kezdetekor már a teremben kell lennie. Menet közben a tanulók nem hagyhatják el a termet.

Az osztályra felügyelő tanár szerepe: Az osztály előtt felbontja a feladatokat tartalmazó , lezárt borítékot. Kiosztja a feladatlapokat a tanulóknak.

A felügyelő tanár nem adhat semmilyen információt a megoldásokkal kapcsolatban.

A tanulók maguk szervezik meg a csoportokat, melyek a feladatok megoldását közösen készítik el.

A válaszboríték: 13 db A4-es válaszlapot kell tartalmazzon, 1-et 1-et a 13 db feladat megoldása számára. Minden válaszlapon jelezzék a bal felső sarokban az iskola nevét, az osztály betűjelét, a jobb felső sarokban a feladat sorszámát. Egy válaszlapon csak egy feladat megoldása szerepelhet! Ha valamely feladatra nem született megoldás, akkor az iskola, osztály és feladatsorszám megjelölésével az üres válaszlapot is adják be!

A verseny végén az osztály átadja a válaszlapokkal tele borítékot a felügyelő tanárnak.

A válaszborítékba kell betenni a versenyző osztály jelen lévő tanulóinak névsorát, és a felügyelő tanár esetleges észrevételeit tartalmazó jelentést.

A válaszborítékot a verseny végén a felügyelő tanár a diákok jelenlétében leragasztja.