Szabályok

A versenyen osztályok vesznek részt, tehát a megoldásokat is osztályonként kell elkészíteni.

Munkaidő: 90 perc

Engedélyezett és javasolt segédeszközök:vonalzó, körző, számológép, szögmérő, szótárak, olló, ragasztó, piszkozat papír, tűzőgép, átütő papír, mm papír, cérna, atlasz, 13 db A4-es lap válaszlapnak. Mobiltelefon nem használható!

A forduló lefolyása: Minden osztály a saját iskolájában, egy nem matematika szakos tanár felügyelete alatt versenyez. Kérjük, hogy olyan teremben rendezzék meg a versenyt, mely alkalmas a csoportmunkára. A felszerelésnek a verseny kezdetekor már a teremben kell lennie. Menet közben a tanulók nem hagyhatják el a termet. A tanulók maguk szervezik meg a csoportokat, a feladatok megoldását közösen készítik el.

Az osztályra felügyelő tanár szerepe: Kiosztja a feladatlapokat a tanulóknak, ügyel a szabályok betartására. A felügyelő tanár nem adhat semmilyen információt a feladatok megoldásával kapcsolatban, és a munka szervezését sem segítheti.

A válaszboríték: 13 db A4-es válaszlapot kell tartalmazzon, mind a 13 db feladat megoldása számára 1-et. Minden válaszlapon jelezzék a bal felső sarokban az iskola nevét, az osztály betűjelét, a jobb felső sarokban a feladat sorszámát. Egy válaszlapon csak egy feladat megoldása szerepelhet! Ha valamely feladatra nem született megoldás, akkor kérjük, hogy az iskola, osztály és feladatsorszám megjelölésével az üres válaszlapot is adják be!

A verseny végén az osztály átadja a válaszlapokkal tele borítékot a felügyelő tanárnak. A válaszborítékba kell betenni a versenyző osztály jelen lévő tanulóinak névsorát, és a felügyelő tanár esetleges észrevételeit tartalmazó jelentést. A válaszborítékot a verseny végén a felügyelő tanár a diákok jelenlétében leragasztja.

A válaszborítékot a verseny után az iskola eljuttatja a szervezők címére postai úton vagy személyesen (Berzsenyi Dániel Gimnázium - Matematika Határok Nélkül, 1133 Budapest, Kárpát u. 49-53.)